Wykorzystaj analitykę

aby sprzedawać więcej.

Czy wiesz, skąd przychodzą na Twoją stronę klienci, którzy kupują najwięcej? Gdzie w związku z tym inwestować budżet, aby pracował najbardziej efektywnie?
Odkryj razem ze mną, co mówią Twoje dane. Umów się na konsultację.

Chcę zrozumieć moje dane
Twoje korzyści
Oferta
O mnie
Szkolenia

Tylko to, co zmierzone, można poprawić.

Przestań działać po omacku!

Źródła ruchu

Ile rzeczywistej sprzedaży przynoszą kanały reklamowe?

Co powoduje, że klienci nie kończą transakcji?

Wąskie gardło

Budżet

Czy Twój budżet wydawany jest racjonalnie?

Klient

Czy wiesz, kim jest Twój klient i jak do niego mówić, aby kupował?

IconIcon

Jak mogę Ci pomóc?

Poznaj ukryty potencjał swojego marketingu, dzięki analityce.

Wydajesz pieniądze na marketing? Działasz wielokanałowo? To bardzo słuszne podejście,


Ale czy nie jest tak, że pomimo w miarę dobrych wyników masz przeświadczenie, że Twój budżet nie pracuje optymalnie?

Przeglądasz raporty z poszczególnych środowisk reklamowych i widzisz, że są niespójne? Jeżeli To Cię pocieszy, to z podobnymi problemami trafia do mnie 90% właścicieli firm lub specjalistów kierujących działami marketingu.


Moja rola, to pozbierać elementy analitycznej układanki i dać im odpowiedź, co można poprawić, aby zwiększyć sprzedaż.

Jeżeli również szukasz odpowiedzi na podobne pytania, skontaktuj się ze mną za pomocą formularza na dole strony. Ustalimy, jak mogę Ci pomóc.

Ja mogę wspomóc Twój biznes?

Czy to w ogóle działą?

Badanie poprawności wdrożenia analityki

Czy zbierasz właściwe i pełne dane? Czy nic, np. consent mode v2 nie zakłóca ich gromadzenia? Nie wiesz jak opomiarować nietypową witrynę lub niestandardowe zdarzenia? Porozmawiajmy.

Porozmawiajmy

Audyt

Gdzie ulokować budżet?

Analiza źródeł ruchu i szans sprzedażowych

Skąd przychodzą kupujący w Twoim sklepie? Czy raport Facebooka mówi prawdę o sprzedaży? A newsletter? czy ma w procesie sprzedaży jakikolwiek sens? Jeśli nie znasz odpowiedzi - umów się na rozmowę.

Analiza

Porozmawiajmy

Co pozycjonować?

Badanie potencjału SEO

Myślisz o pozycjonowaniu? Czy wiesz, że prawdopodobnie jest przynajmniej kilkanaście fraz szukanych przez klientów, które wystarczy "dotknąć", aby generowały sprzedaż? Znajdźmy je razem.

Porozmawiajmy

Potencjał

Jak to pokazać szefowi?

Budowa dedykowanego raportowania

Nie rozumiesz raportów w nowym Analytics? Nie potrafisz wyciągnąć z nich wniosków? Potrzebujesz czytelnego i regularnego, zautomatyzowanego raportowania dla szefa? Pomogę Ci się z tym uporać.

Raporty

Porozmawiajmy

Jak działam?

Click to play video

O mnie

Prowadzę agencję marketingu internetowego PPCEFEKT od 25 lat. Prowadzę bezpłatne webinary z marketingu i analityki internetowej, jestem autorem kilku szkoleń, poradników, a także wykładowcą na jednej z lubelskich uczelni. Mogę zająć się Twoją analityką lub przeszkolić Ciebie i Twój zespół w tym zakresie.

+200

webinarów

słuchaczy

+11000

sprzedanych szkoleń

+400

Porozmawiajmy

Z kim pracowałem?

Bezpłatna konsultacja

Jeżeli nie wiesz, jak wyciągnąć odpowiednie wnioski z analityki, aby optymalnie prowadzić swój marketing i sprzedaż, umów się na bezpłatną konsultację. Przestań błądzić i zacznij działać!

Polityka prywatności

mariusz.pryszczewski@gmail.com

+48504282345

Polityka prywatności


Informacje ogólne


Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

* aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie,

* aby poinformować Państwa o nowych ofertach,

* do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów,

* do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku,

* do administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług.


Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:


* imię i nazwisko,

* adres e-mail,

* numer telefonu,

* strona WWW

* dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

* dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;

* dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług firmy Monika Kot-Pryszczewska Rozwój Osobisty i Biznesowy (dalej zwanej Kreator Biznesu) (np. o usługach Kreator Biznesu, z których korzystali Państwo wcześniej).


Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych.


1. Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników serwisów kreatorbiznesu.com.pl, a także informacje przekazane administratorowi przez użytkowników za pomocą dedykowanych formularzy w serwisie Facebook, tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.


2. Administratorem danych osobowych użytkowników, o których mowa w punkcie 1 jest Monika Kot-Pryszczewska Rozwój Osobisty i Biznesowy z siedzibą w Jakubowicach Konińskich, pod adresem ul. Świerkowa 68, 21-003 Jakubowice Konińskie, NIP: 7122072547, tel.: 501640771, e-mail: biuro@kreatorbiznesu.com.pl. (dalej zwanej Kreator Biznesu) .
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi zawarcie i wykonanie umowy z Kreator Biznesu, wraz z czynnościami poprzedzającymi zawarcie tej umowy, jak analiza potrzeb i procedura ofertowania w odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza umieszczonego na stronie jednej ze stron wymienionych w punkcie 1.

Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzielone zgody, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: biuro@kreatorbiznesu.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.


4. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: biuro@kreatorbiznesu.com.pl. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.


5. Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skarga wolna jest od opłat.


6. Zobowiązujemy się, że bez dodatkowej zgody, nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.